Stine » Specials » Communicatie

Het belang van goede communicatie

Het belang van goede communicatie Communicatie is veel meer dan praten alleen. Met je lichaamstaal verklap je soms meer dan woorden kunnen uitdrukken. Behalve dat wordt communicatie beïnvloed door ieders geschiedenis, ervaringen, opvattingen, gewoontes, codes en cultuur... Ook speelt mee hoe je je op dat moment voelt, waar je je bevindt, hoeveel tijd je hebt, hoeveel zelfvertrouwen, waar je bij wilt horen en in welke omstandigheden je verkeert. Wees je bewust van de effecten van communicatie, dan ben je een eind op de goede weg!

Non-verbaal

Een junk of zwerver die de waarheid spreekt geloven we niet gauw. Een verpleegster die toevallig steeds dienst heeft als de zoveelste baby sterft, wordt beschuldigd van moord. Bewijzen zijn er niet, het feit dat ze de gewoonte heeft tarotkaarten te leggen en een dagboek bijhoudt werkt tegen haar… Van Afrikaanse landen zien we slechts de armoede en ellende, onze eigen obsessie met spullen en rijkdom zien we niet.

Vaak oordelen we gemakzuchtig en snel. Omdat we nu een maal niet overal bij waren en niet de finesses van elke zaak kunnen kennen. Je kunt bij de zwerver doorvragen, maar misschien blijf je toch argwanend omdat ‘ze altijd wat van je willen’. Je neemt aan dat de rechter ‘zeker weet wat zij doet’. En je gelooft wat je leest in de krant - het is onmogelijk om alles in twijfel te trekken - ook al weet je dat papier geduldig is.

We worden dagelijks gebombardeerd met meningen en feiten. Vaak zijn we te druk bezig om er goed bij stil te staan en zien we het verschil niet eens. Soms wringt er iets, maar we verdiepen ons er verder niet in. Totdat het onszelf aangaat.

Transparant

Onze eigen gedachten en gevoelens verwoorden we evenmin altijd even zorgvuldig. Soms willen we gewoon kwijt wat we op ons hart hebben en realiseren ons niet hoe onze uitspraken op de anderen overkomen. We denken dat we transparant zijn, een open boek, toegankelijk en eerlijk, en toch blijken er af en toe tot regelmatig misverstanden te ontstaan. Conflicten zelfs. Hoe is dat mogelijk?

Communicatie is niet zo eenvoudig als we denken. Het is niet slechts een kwestie van je mond open doen en zelfs niet van je gedachten duidelijk en eenvoudig formuleren. Mensen zijn complexe wezens. Soms zijn we onszelf een raadsel.

Het is goed te beseffen dat de conclusies die je trekt, uit wat je ziet, wat je hoort, mede gebaseerd zijn op een complex van factoren tot aan je gesteldheid van het moment aan toe. En dat die andere persoon op dezelfde complexe wijze zijn/haar conclusies trekt. Als je dat weet en er rekening mee houdt kun je veel zaken in een ander licht zien, van meerdere kanten bekijken.

Deze special laat zien hoe complex communicatie in elkaar steekt. Inzicht in die complexiteit kan helpen misverstanden uit de weg te gaan of op te lossen.

Meer weten over communicatie?, bijvoorbeeld over small talk, kijk dan in de special hierover.
Probeer de werkelijkheid niet slechts lineair te verklaren

Probeer de werkelijkheid niet slechts lineair te verklaren

Om de werkelijkheid te begrijpen zoeken we vaak een lineaire verklaring volgens het oorzaak-gevolg principe: uit het een volgt het ander. De zaak ligt echter complexer. Als we met elkaar communiceren…
Menselijke communicatie: een complexe zaak

Menselijke communicatie: een complexe zaak

Als kind leren we praten, communiceren leren we echter niet. Terwijl communiceren veel complexer is. Veel meer dan praten alleen. We kunnen onderscheid maken tussen verbale en non-verbale communicatie…
Communicatie binnen het huwelijk vraagt veel aandacht

Communicatie binnen het huwelijk vraagt veel aandacht

Dat communicatie belangrijk is en een goede communicatie niet overschat kan worden weten we wel. Zeker in het huwelijk is dit essentieel en er bestaat altijd het gevaar voor misverstanden, omdat we va…
Aannames vertroebelen de taal van woede en liefde

Aannames vertroebelen de taal van woede en liefde

Tegenover de taal van de woede staat de taal van de liefde. Echter, uit angst om gekwetst te worden, legt de liefde het nogal eens af tegen het harnas van de zelfbescherming. Probeer er achter te kome…
Communiceren met een dove of slechthorende

Communiceren met een dove of slechthorende

Een callcenter aan de lijn: of de heer Zusenzo thuis is. "Die is op zijn werk." Oké, dan bel ik een ander keertje terug. "Belt u dan wel via de teksttelefoon?, hij is doof." Oh, prima dat u dat zegt,…
Hoe voorkom je misverstanden en boze reacties?

Hoe voorkom je misverstanden en boze reacties?

Hoe is het toch mogelijk dat iemand op een simpele vraag of opmerking bits of agressief kan reageren? Blijkbaar is er ongemerkt en onbedoeld een gevoelige snaar geraakt. Is het mogelijk dat zulke pijn…
Onze loyaliteiten verbinden heden en verleden

Onze loyaliteiten verbinden heden en verleden

Het verleden is nooit een afgesloten hoofdstuk. Het spreekt regelmatig een woordje mee, al zijn we ons dat niet bewust. Het kan een richting zijn waarin we de oplossing van een communicatieprobleem mo…
Bekijk de ander eens vanuit een ander gezichtspunt

Bekijk de ander eens vanuit een ander gezichtspunt

Waar mensen met elkaar omgaan is er altijd sprake van beïnvloeding, ook al is dat vaak onbedoeld. Men heeft een beeld van zichzelf en de ander. Dit beeld is enerzijds gekleurd door wat de ander op een…
Een meningsverschil hoeft niet tot een conflict te leiden

Een meningsverschil hoeft niet tot een conflict te leiden

Meningsverschillen zijn eigen aan menselijke communicatie, desondanks leiden ze meestal tot conflicten. Vooral intense negatieve emoties belemmeren de mogelijkheid tot differentiëren. Voor mensen met…
Taal: zoveel meer dan praten alleen

Taal: zoveel meer dan praten alleen

Hoe vaak flappen we er niet achteloos uit wat we op dat moment denken, zonder ons zorgen te maken over hoe dat op de ander overkomt? Vaak gaat het goed, maar vooral bij mensen die ons niet (goed) kenn…
Prehistorische communicatie in digitaal tijdperk

Prehistorische communicatie in digitaal tijdperk

Simpel gezegd bestaan onze hersenen uit twee heel verschillende delen. Een deel wordt gestuurd door onze impulsen. In het Stenen Tijdperk zou het ons beschermd hebben tegen onverwachte agressieve aanv…
Gepubliceerd door Stine op 25-05-2009, laatst gewijzigd op 10-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Clem Onojeghuo, Pexels
  • Zie de diverse artikelen.
  • Rita Steens: Menselijke communicatie