Stine » Specials » Creativiteit

Ook creativiteit met een kleine c is waardevol!

Ook creativiteit met een kleine c is waardevol! Creativiteit heeft een aura dat bij veel mensen respect en bewondering afdwingt. Zij denken dat het om iets heel bijzonders gaat. Iets waar de bezitter van al die creativiteit mee begiftigd is. Iets wat eigenlijk buiten hem of haar omgaat. Gedeeltelijk is dat ook zo. Maar daarom, logisch doordenkend, blijft creativiteit niet beperkt tot een klein groepje, tot de Lucky few. Ga maar na: als je gunstige voorwaarden schept, voor structuur zorgt, dan kan iedereen van die creatieve geest profiteren.

Humus

Daar gaat deze special over: Over het scheppen van die vruchtbare voedingsbodem waarop creatieve ideeën goed kunnen gedijen. Want onderzoek toonde aan dat iedereen over een creatief vermogen beschikt en dat kan stimuleren (niet dat we dat nodig hebben om het te geloven). Sommige mensen hebben dit vermogen zo aangescherpt dat het voor anderen gaat opvallen. Die anderen staren zich blind op iets wat zij zelf niet denken te hebben. Intussen hebben ze geen oog voor de vele kleine creatieve momenten die ze zelf meemaken.

Denkvaardigheid

Je zult ook merken dat creativiteit en zakelijkheid cq ondernemerschap elkaar absoluut niet bijten. Als het goed is vullen ze elkaar aan en versterken elkaar juist. Ik hoop daarom dat deze special je de ogen opent waardoor je ziet waartoe je wel degelijk in staat bent. Wees alert op die creatieve invallen, koester ze, trek er profijt van en beleef er vooral ook veel plezier aan! En besef dat creativiteit op alle gebieden inzetbaar is en niet slechts op artistiek vlak. Het gaat om een denkvaardigheid, iets dus dat je kunt aanleren...
Tien vuistregels om creativiteit te trainen

Tien vuistregels om creativiteit te trainen

Creativiteit wordt gewoonlijk gezien als iets wat je hebt of niet hebt. Op school of cursus leer je een techniek – schilderen, musiceren, boetseren, naaien, timmeren, fotograferen, schrijven - en als…
Laat je onderbewuste je aan creatieve ideeën helpen

Laat je onderbewuste je aan creatieve ideeën helpen

Je moet een ruimtelijk probleem zien op te lossen, je zit muurvast. Je zoekt een treffend woord, je brein is blanco. Je worstelt met een gecompliceerde kwestie, je komt er niet uit. Wat doe je? Geef j…
Creativiteit: vorm van intelligentie die je kunt ontwikkelen mijn kijk op

Creativiteit: vorm van intelligentie die je kunt ontwikkelen

We zijn er van overtuigd dat creativiteit een talent is, iets dat is aangeboren: “Ik ben niet creatief. Dat zit niet in de familie. Creativiteit is iets voor kunstenaars.” Deze opvatting wortelt in de…
Creatieve ideeën bedenken binnen een groep

Creatieve ideeën bedenken binnen een groep

Je ouders zijn 50 jaar getrouwd en je wilt met zussen en broers een feest op touw zetten. De buurtraad wil in de buurt meer binding realiseren. De zaterdagmiddagclub zit verlegen om frisse ideeën. Je…
Een creatief groepsproces: de aanpak van een probleem

Een creatief groepsproces: de aanpak van een probleem

Je restaurant heeft te duchten van rivaliteit, hoe kan het zich onderscheiden? Je fitnesscenter ziet klanten naar de concurrent overlopen, hoe voorkom je leegloop? Je vriendin heeft voor haar ouders e…
Gepubliceerd door Stine op 01-05-2009, laatst gewijzigd op 15-05-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Gelgas, Pexels
  • Zie de diverse artikelen