Stine » Specials » Tekenen

Leer tekenen: een kwestie van de juiste methode

Leer tekenen: een kwestie van de juiste methode Veel kinderen vinden het leuk om te tekenen. Geef ze kleurpotloden of stiften en een vel papier en je hebt geen kind aan ze. Hoe vreemd is het dan dat dit rond hun tiende jaar opeens omslaat. Terwijl ze er nooit eerder last van hadden vinden ze nu dat ze niet kunnen tekenen. Want: het lijkt helemaal niet! En daarom stoppen ze er maar helemaal mee om er de rest van hun leven niet meer naar te talen. Herkent u dat? Wat jammer! Echt iedereen kan leren tekenen.

Tekentalent

Het is beslist niet alleen voor de getalenteerden, de kunstenaars, weggelegd om te kunnen tekenen. Tekenen is iets wat je moet en kunt leren. Al zal de een het sneller oppikken dan de ander. Rembrandt van Rijn was onbetwist een tekentalent. Vincent van Gogh echter was van zichzelf beslist geen goede tekenaar. Hij heeft het zich met veel oefening en geduld moeten leren. Vooral in zijn eerste tekeningen is dat duidelijk te zien. Maar ook als je later werk naast zijn voorbeeld Francois Millet legt (vergelijk de Zaaier van Millet met die van Van Gogh) sta je verbaasd te kijken dat hij er uit schaamte niet mee gestopt is: Millets werk is echt veel beter. Gelukkig dat hij dat niet gedaan heeft. Zij kwaliteiten bleken meer in het schilderen te liggen. Aan de basis ligt echter toch het tekenen.

Visie

Iedereen kan zich kunstenaar noemen, het kunstenaarschap is een vrij beroep. De techniek wordt daarbij in de opleiding vaak verwaarloosd. Daar gaat het al lang niet meer om. Een kunstenaar moet visie hebben! Feit blijft toch dat een visie gesteund wordt door techniek en dat een slechte techniek de overdracht van de visie in de weg staat of zelfs teniet doet. Een kunstenaar kun je dus nog steeds ook op zijn techniek beoordelen (al laat hij die door anderen uitvoeren!).

Ambacht

Maar waar leer je nog dat ambacht als academies er hun neus voor ophalen? De Amerikaanse Betty Edwards heeft een methode ontwikkeld die garandeert dat iedereen kan leren tekenen en waarmee je zelf thuis aan de slag kunt. Er worden echter ook cursussen gegeven door docenten die zich haar methode eigengemaakt hebben.

Rechter hersenhelft

Edwards methode is gebaseerd op haar ontdekking en overtuiging dat onze creatieve talenten zich in onze rechter hersenhelft bevinden, terwijl we meestal alleen de linker hersenhelft gebruiken. Vandaar dat we niet eens weten dat we ook nog creatieve talenten bezitten! Wie het niet gelooft wil ik graag uitdagen de proef op de som te doen en deze cursus te volgen. De eerste lessen volstaan al om je een overtuigend bewijs te leveren. Je hoeft dus niet alle lessen te volgen. Maar wie weet raak je zo geïnspireerd dat je van geen ophouden meer weet. Hoe dan ook leer je veel meer dan tekenen alleen! Dat zul je wel zien als je de stof doorneemt. Veel plezier ermee!

Voor iedereen die het vak serieus neemt

Na de onbevangen kindertijd - en met name voor academiestudenten - geldt: Wees niet bang, vind het niet ‘gek’ om naar de natuur te leren tekenen. Nog nooit zijn creatieve krachten door deze tekenbekwaamheid, de grondslag van alle beeldende kunst, geblokkeerd geraakt. Lang niet alle kunstenaars die kunnen tekenen produceren vervelende, saaie, ‘achterhaalde’ en ‘kunstonwaardige’ naturalistische werken. En wie dat wel doen zouden ook saaie, nietszeggende, pedante producten voortbrengen als ze zich aan abstracte of non-objectieve kunst zouden wijden. Je tekenvaardigheid zal je bij je creatieve werk nooit kunnen hinderen: integendeel, je zult er voordeel van blijken te hebben. Zonder vaardigheid zul je door de mand vallen door een vernauwing van artistieke mogelijkheden. Je zult je verplichten tot variaties op een beperkt, schraal aantal motieven. Je zult slechts bij benadering weten wat je wilt zeggen.

Het kunnen-tekenen is noodzakelijk om in staat te zijn tot een onversneden ontmoeting met de werkelijkheid van je ervaringen. En: tekenen scherpt de visuele zin.

Voor de ware liefhebber geldt: teken dagelijks! Elk object is goed, het één is niet minder dan het ander. Het is zoals sporten: wie niet traint verliest de fijne kantjes. Oefen, scherp je oog, zonder er al te veel over na te denken hoe het resultaat zal zijn. Je doel is immers je werkelijkheid steeds bewuster waar te nemen!
Scherp je waarnemingsvermogen, leer tekenen

Scherp je waarnemingsvermogen, leer tekenen

Iedereen kan zich kunstenaar noemen, het kunstenaarschap is een vrij beroep. Maar hoe zit het met de techniek? Kun je een kunstenaar op zijn techniek beoordelen? Of hebben we het dan over een kunstje,…
Onze hersenhelften: elk zijn specifieke eigenschappen

Onze hersenhelften: elk zijn specifieke eigenschappen

Onze hersenen bestaan uit twee helften met elk zijn specifieke eigenschappen. Dankzij die verschillen kun je problemen op twee manieren benaderen. Je moet je dan natuurlijk allereerst bewust zijn van…
Tekenen: Leer switchen tussen je hersenhelften

Tekenen: Leer switchen tussen je hersenhelften

Waarom zou een mens willen kunnen switchen tussen zijn hersenhelften? Om ten volle te kunnen profiteren van de specifieke verschillen. Doordat de linkerhersenhelft bij de meeste mensen dominant is, ko…
Waarom kinderen nog van tekenen houden

Waarom kinderen nog van tekenen houden

In tegenstelling tot dieren hebben mensen twee verschillende hersenhelften. Zo bevindt het spraakcentrum zich in de linkerhersenhelft. In de eerste kinderjaren zijn de hersendelen nog niet in afzonder…
Leren tekenen: teken niet wat je weet, teken wat je ziet!

Leren tekenen: teken niet wat je weet, teken wat je ziet!

Hoe komt het toch dat tekenen zo moeilijk is? Hoe je ook je best doet, wat je tekent lijkt in niets op het onderwerp dat getekend wordt. Dat komt doordat we tekenen zonder echt te kijken. Wie een hoof…
Perspectief tekenen zonder er bij na te denken

Perspectief tekenen zonder er bij na te denken

Het grote probleem bij het tekenen van drie-dimensionale objecten is dat we er teveel van weten! Dit weten zit ons in de weg als we zo’n voorwerp willen natekenen. Om dat probleem te omzeilen gebruike…
Optisch bedrog: proporties die ruimtelijkheid suggereren

Optisch bedrog: proporties die ruimtelijkheid suggereren

Verhoudingen van delen ten aanzien van elkaar goed kunnen waarnemen is één van de belangrijkste vaardigheden in zien, denken, leren en het oplossen van vraagstukken. Het waarnemen van proporties, voor…
Teken geen symbolen; portrettekenen naar levend model

Teken geen symbolen; portrettekenen naar levend model

Portrettekenen lijkt misschien gemakkelijk, maar wat valt dat tegen! Een portret uit je fantasie wil nog wel lukken. Twee ogen, een neus, een mond en misschien nog een of twee oren. Het haar eromheen…
Hoe teken je een portret dat echt lijkt?

Hoe teken je een portret dat echt lijkt?

Zo bezien is je waarneming van een gezicht strijdig met de in het geheugen opgeslagen symbolen van twee ogen, een neus en een mond. De neus ziet er anders uit dan je gedacht had. De gezichtshelften bl…
Met arceren schaduw en licht weergeven voor diepte en drama

Met arceren schaduw en licht weergeven voor diepte en drama

Je hebt leren tekenen en de smaak te pakken gekregen. Je wilt méér. Nu wil je de werkelijkheid dichter benaderen. En je wilt meer drama in je tekeningen brengen. Hoe speel je dat klaar? Met behulp van…
Gepubliceerd door Stine op 15-01-2009, laatst gewijzigd op 27-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rembrandt, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Betty Edwards: Leer tekenen