Stine » Specials » Katholieke geloof

Eenheid van leven

Eenheid van leven Dat staat en religie gescheiden zijn is prima. Zo kan ieder zijn geloof of ongeloof in alle vrijheid beleven. Niemands leven wordt gedicteerd of beknot door het geloof van anderen, de meerderheid, of de machthebbers. Het staat een individueel geloofsleven over het algemeen niet in de weg. Want in de praktijk kun je leven en geloof moeilijk scheiden. Het geloof bepaalt immers je waarden en normen. Als je je geloof bewust wilt belijden heeft dat onherroepelijk invloed op je leven van alledag.

Verdraagzaamheid

In een maatschappij met vele geloofsovertuigingen, inclusief het geloof dat er niets is buiten de direct waarneembare werkelijkheid, is verdraagzaamheid een groot goed. Je mag voor je geloof, je levenswijze, uitkomen, soms echter betekent dat onbedoeld dat je anderen daarmee kwetst of beledigt. En omgekeerd kan dat ook het geval zijn. Het geloof kan je helpen met die onverdraagzaamheid om te gaan, al zal het niet altijd makkelijk zijn. Belangrijk is vooral dat je jezelf kunt zijn mits je inderdaad de ander niet doelbewust kwetst. Als je zo, attent, met elkaar omgaat moet dat geen problemen opleveren. De ander zal op zijn/haar beurt jou het voordeel van de twijfel (dat je het niet kwaad bedoelt) moeten geven.

Onbekend

Zoals ik zelf om mijn geloof gerespecteerd wil worden, zo wil ik dat ook met het geloof van anderen doen. Zonder dat we het met elkaar eens hoeven te zijn! En zonder mijn geloof te kort te doen, wil ik de vrijheid hebben ervoor uit te komen. Zint dat je niet, laat de teksten dan alsjeblieft gewoon links liggen! Voor mij is deze special vooral een manier om informatie te verstrekken over mijn geloof. Want daarover is nog veel onbekend, ook, of vooral voor veel mensen die zichzelf toch christen, of katholiek, noemen. Wat je verder met die informatie doet staat je uiteraard geheel vrij. Je kunt zeker heel goed ook zonder bewust met je christelijke geloof bezig te zijn een comfortabel leven leiden. Veel gelovigen staan er daardoor verder niet erg bij stil wat dat geloof eigenlijk inhoudt. Anderen hebben een broertje dood aan regels en dogma's en sluiten zich er juist voor af. Dat is jammer, want daardoor mis je veel.

Deze special komt niet in één keer tot stand. Af en toe zal ik me geroepen voelen om weer eens iets te berde te brengen en toe te voegen. Ik kan alleen maar hopen dat het je aan het denken zet.

Is geloof voor jou geen optie, maar waarom zou je dan deze special aanklikken?, kijk dan eens bij de special over levenskunst.
Het katholieke geloof: in volledige vrijheid voor God kiezen mijn kijk op

Het katholieke geloof: in volledige vrijheid voor God kiezen

Het katholieke geloof geeft invulling aan één van de drie godsdiensten: het Christendom. Katholieken geloven dat Christus mens geworden is om ons te verlossen van onze zonden. Alleen als ze verlost zi…
De betekenis van Hemelvaart stelt je geloof op de proef

De betekenis van Hemelvaart stelt je geloof op de proef

Veertig dagen nadat Hij met Pasen aan het kruis gestorven was steeg Jezus op naar Zijn Vader. Met zijn dood overwon hij de duivel, ‘de vorst van de dood’ en opende hij de hemelpoorten voor de rechtvaa…
Christendom oorzaak van secularisatie

Christendom oorzaak van secularisatie

Lang geleden werd ons bestaan gedicteerd door hogere machten. Fenomenen buiten de waarneembare werkelijkheid duidden ons leven. We riepen geesten aan om onze problemen op te lossen en dankten de goden…
Pinksteren: het feest van de Heilige Geest

Pinksteren: het feest van de Heilige Geest

Boven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk en alle mensen in het kamp beefden van angst. De Sinaï was geheel in rook gehuld omdat de Heer in vuur was neergedaald. Heel het vol…
De betekenis van het feest van Allerheiligen

De betekenis van het feest van Allerheiligen

Ieder jaar op 1 november vieren de katholieken het feest van Allerheiligen. Wat betekent dat? Vroeger kregen ook wij Nederlanders dan een vrije dag, die tijd is voorbij. De viering is er echter niet m…
Wederopstanding en het leven na de dood

Wederopstanding en het leven na de dood

Het leven na de dood is niet iets om bang voor te zijn als je een goed leven geleid hebt, met liefde voor God, jezelf en de medemens. De toekomst die ons wacht is zo schitterend dat veel mensen het ni…
Gepubliceerd door Stine op 29-03-2010, laatst gewijzigd op 06-03-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Diversen