Stine » Mens en Samenleving: Pagina 5
Stine: Informatie van A tot Z
Artikelen 41 - 50 van 69 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Onze loyaliteiten verbinden heden en verleden

Onze loyaliteiten verbinden heden en verleden

Het verleden is nooit een afgesloten hoofdstuk. Het spreekt regelmatig een woordje mee, al zijn we ons dat niet bewust. Het kan een richting zijn waarin we de oplossing van een communicatieprobleem mo… Communicatie, Communicatie, 27-12-2008
Opvoeden vanuit de vier klassieke temperamenten

Opvoeden vanuit de vier klassieke temperamenten

Qua temperament kunnen we mensen in vier types indelen: cholerisch, melancholisch, sanguinisch of flegmatisch. In één gezin kunnen verschillende types voorkomen. Ouders kunnen om die reden problemen o… Ouder en gezin, 16-06-2017
Opvoeden: consequent, met veel aandacht en liefde

Opvoeden: consequent, met veel aandacht en liefde

Kinderen zijn een geschenk! Opvoeden hoeft niet zo moeilijk te zijn zolang je maar consequent bent. Kinderen hebben graag duidelijkheid, willen weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten. Ze… Ouder en gezin, 19-01-2009
Overleven als Palestijnen in bezet gebied

Overleven als Palestijnen in bezet gebied

Leven als Palestijn op de bezette Westbank (laat staan Gaza!), zij het moslim zij het christenen, wordt gekenmerkt door mensonterend strenge beperkingen. De Israëlische regering beslist zeer partijdig… Internationaal, 19-11-2009
Pinksteren: het feest van de Heilige Geest

Pinksteren: het feest van de Heilige Geest

Boven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk en alle mensen in het kamp beefden van angst. De Sinaï was geheel in rook gehuld omdat de Heer in vuur was neergedaald. Heel het vol… Religie, Katholieke geloof, 29-05-2009
Prehistorische communicatie in digitaal tijdperk

Prehistorische communicatie in digitaal tijdperk

Simpel gezegd bestaan onze hersenen uit twee heel verschillende delen. Een deel wordt gestuurd door onze impulsen. In het Stenen Tijdperk zou het ons beschermd hebben tegen onverwachte agressieve aanv… Communicatie, Communicatie, 05-03-2014
Probeer de werkelijkheid niet slechts lineair te verklaren

Probeer de werkelijkheid niet slechts lineair te verklaren

Om de werkelijkheid te begrijpen zoeken we vaak een lineaire verklaring volgens het oorzaak-gevolg principe: uit het een volgt het ander. De zaak ligt echter complexer. Als we met elkaar communiceren… Communicatie, Communicatie, 24-12-2008
Ruzie voorkomen door irritaties meteen te bespreken

Ruzie voorkomen door irritaties meteen te bespreken

In het sociale leven horen irritaties er vaak bij. Zo is het leven. Maar je kunt voorkomen dat ze uitlopen op heftige ruzies. Zelfs al ben je jezelf van geen kwaad bewust, blijkbaar lopen de zaken nie… Communicatie, 20-03-2013
Small talk: een gesprek beginnen op recepties en partijtjes

Small talk: een gesprek beginnen op recepties en partijtjes

Is een praatje aanknopen met een wildvreemde niets voor jou? Heb je een hekel aan recepties en feestjes waar je met je houding geen raad weet? Verveel je je te pletter op verjaardagen en partijtjes? D… Communicatie, Small talk, 15-05-2009
Small talk: Het ijs is gebroken en het gesprek kan beginnen

Small talk: Het ijs is gebroken en het gesprek kan beginnen

Wanneer het eerste contact gelegd is gaat het erom goede open vragen te stellen en juiste vervolgvragen. Oplettend luisteren is daarom essentieel zodat je kunt aanhaken op wat gezegd wordt. Ook is het… Communicatie, Small talk, 19-05-2009
Schrijf mee!